مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 5

﴿ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﴾

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾

Zakariya nói tiếp trong lời cầu nguyện: Quả thật, bề tôi lo sợ cho dòng dõi của bề tôi không ai nối gót bề tôi đảm đương trông coi việc đạo mà chỉ lo cho cuộc sống thế tục sau khi bề tôi chết đi trong khi vợ của bề tôi làm một người phụ nữ hiếm muộn. Bởi vậy, bề tôi thành tâm khấn xin Ngài ban cho bề tôi một đứa con trai từ nơi Ngài để nối dõi.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: