مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 6

﴿ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﴾

﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

Zakariya tiếp tục nói trong lời cầu nguyện: Xin Ngài hãy để nó (đứa con mà bề tôi cầu xin Ngài và nếu Ngài ban cho) thừa kế sứ mạng Nabi từ bề tôi và từ dòng dõi của Y'aqub (Jacob), và lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy làm cho nó thành một người bề tôi được Ngài hài lòng về phương diện tôn giáo, phẩm hạnh và việc làm.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: