مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 10

﴿ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﴾

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾

Zakariya thưa với Allah: Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài hãy làm cho bề tôi một dấu hiệu chứng minh cho điều mà các Thiên Thần của Ngài báo tin mừng cho bề tôi để bề tôi yên tâm. Allah phán: Dấu hiệu của Ngươi là Ngươi không thể nói chuyện được với mọi người trong vòng ba đêm nhưng không phải do bệnh tật gì cả mà Ngươi vẫn khỏe mạnh bình thường.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: