مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 15

﴿ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﴾

﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾

Và sự bằng an và phúc lành từ nơi Allah được ban cho Y từ ngày Y sinh ra đời, từ ngày Y chết đi rời khỏi thế giới trần gian này và từ Ngày Phục Sinh. Đây là ba thời đoạn mà mỗi con người đều phải trải qua, nếu được bằng an và phúc lành trong ba thời đoạn này thì chắc chắn y sẽ không phải lo sợ cũng không buồn phiền.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: