مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 15

﴿ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﴾

﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾

La pace e la sicurezza del Suo Dio erano con lui nel giorno in cui è nato, e lo saranno il giorno in cui morirà e abbandonerà questa vita, e quando verrà riportato in vita nel Giorno della Resurrezione. Queste tre fasi sono le fasi più buie che possa trascorrere una persona; se egli è salvo nel corso di esse, non avrà nulla da temere in seguito.

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: