مريم

تفسير سورة مريم آية رقم 61

﴿ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﴾

﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا﴾

Những Ngôi Vườn Vĩnh Cửu nơi Thiên Đàng mà Đấng Rất Mực Độ Lượng (Allah) đã hứa ban cho những bề tôi ngoan đạo của Ngài để họ vào trong đó sống đời sống hạnh phúc vĩnh hằng mặc dầu nó thuộc điều vô hình, họ chưa nhìn thấy nó nhưng họ đã tin nơi nó thì hãy biết rằng lời hứa ban thưởng Thiên Đàng của Allah là sự thật, nó chắc chắn sẽ xảy ra đúng như vậy.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: