الفتح

تفسير سورة الفتح آية رقم 10

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

In verità, coloro che ti giurano sinceramente fedeltà – o Messaggero – impegnandosi a combattere gli idolatri della Mekkah, in verità essi giurano fedeltà ad Allāh, poiché Egli è Colui che ha ordinato loro di combattere gli idolatri, ed Egli è Colui che li ricompensa. La mano di Allāh è al di sopra delle loro mani in questo giuramento di fedeltà, ed Egli è Consapevole dei loro animi; nulla di tutto ciò Gli è nascosto.
Chi tradisce il patto di fedeltà e non porta a termine ciò che ha promesso ad Allāh, ovvero di sostenerLo e sostenere la Sua religione, il fatto di aver tradito il patto si ritorcerà contro di lui e ciò non fa alcun danno ad Allāh; mentre a chi adempie a ciò che ha promesso ad Allāh, di sostenere la Sua religione, verrà concessa una grande ricompensa, ovvero il Paradiso.

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: