اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم

ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب


كتاب مترجم إلى اللغة الفارسية، يتحدث عن اعتقاد أهل السنة في الصحابة - رضي الله عنهم ورضوا عنه - وعن فضلهم ومكانتهم، وما أخذه سلفُنا الصالح من المواقف تجاه من يتخذهم غرضًا، أو يحط من شأن أحدهم.
بیان فضایل و بزرگواری‌های صحابه پیامبر از دیدگاه اهل سنت و رفع اتهام از آنان است. نویسنده با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن و سخنان پیامبر حکیم اسلام و گزارش‌های تاریخی، شأن و ارج یاران پیامبر را یادآوری کرده و عدالت و درستکاری آنان را خاطر نشان می‌سازد. وی حکم دشنام‌ دادن به صحابه، ام المؤمنین عایشه و دیگر همسران پیامبر را بازگو می‌کند.

بطاقة المادة

المؤلف محمد بن عبد الله الوهيبي
القسم كتب وأبحاث
النوع مقروء
اللغة الفارسية