الحج

Haxhi


الحج: خطبة ألقاها الشيخ أحمد كالايا الذي تحدث في الخطبة الأولى عن الحج وفضله، وقد وقف فيها على أهم معالم الحج مبينًا الحكم التي تحملها. وفي الخطبة الثانية يتحدث عن شروط الحج المبرور.
Kjo hytbe është mbajtur nga hoxha i nderuar, Ahmed Kalaja, në të cilën ka folur për Haxhin dhe vlerën e tij. Ai ndalet në pikat kryesore të Haxhit duke shpalosur urtësitë në to. Ndërsa në pjesën e dytë të hytbes flet rreth kushteve që duhen përmbushur që haxhi të jetë pranuar.