مصارف الزكاة
از معاویه بن ابوسفیان رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لا تُلْحِفُوا فِي المسأَلَةِ، فوَاللَّه لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنا لَهُ كارِه، فَيُبَارَكَ لَهُ فيما أَعْطَيْتُهُ»: «در تقاضایِ مال از من پافشاری نکنيد؛ به الله سوگند، هریک از شما چيزی از من بخواهد و درخواستش، چيزی از من به او برساند که به دادن آن رضایت نداشته باشم، هيچ برکتی برايش در آن نخواهد بود».  
عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُلْحِفُوا في المسأَلة، فوالله لا يَسْألني أحدٌ منكم شيئًا، فَتُخْرِجَ له مسألته منِّي شيئًا وأنا له كارِهٌ، فيُبَارَك له فيما أَعْطَيتُه».

شرح الحديث :


معاویه رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم از پافشاری در مطرح کردن درخواست نهی کرده است؛ چون این اصرار و پافشاری، برکت چیزی که داده شده را از بین می برد؛ سپس سوگند یاد می کند که هیچکس با اصرار چیزی از ایشان دریافت نمی کند که با رضایت رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه نباشد، مگر اینکه برکتی در آن نخواهد بود.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية