القمر

تفسير سورة القمر

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Tagalog

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

Nalapit ang pagdating ng Huling Sandali at nabiyak ang buwan sa panahon ng Propeta - basbasan siya ni Allāh at pangalagaan. Ang pagkabiyak ng buwan ay kabilang sa mga pisikal na himala niya - basbasan siya ni Allāh at pangalagaan.

﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾

Kung makakita ang mga tagatambal ng isang patunay at isang patotoo sa katapatan niya - basbasan siya ni Allāh at pangalagaan - ay aayaw sila sa pagtanggap nito at magsasabi: "Ang nasaksihan namin na mga katwiran at mga patotoo ay isang panggagaway na bulaan."

﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾

Nagpasinungaling sila sa dumating sa kanila na katotohanan at sumunod sila sa mga pithaya nila sa pagpapasinungaling. Bawat bagay - kabutihan o kasamaan - ay magaganap ayon sa nararapat dito sa Araw ng Pagbangon.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾

At talaga ngang dumating sa kanila mula sa mga ulat ng mga kalipunang pinasawi ni Allāh dahil sa kawalang-pananampalataya ng mga ito at paglabag ng mga ito sa katarungan ang nakasasapat para sa paghadlang sa kanila sa kawalang-pananampalataya nila at paglabag nila sa katarungan.

﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾

Ang dumating sa kanila ay isang karunungang lubos upang mailahad sa kanila ang katwiran ngunit hindi nakapagpakinabang ang mga tagababala sa mga taong hindi sumasampalataya kay Allāh ni sa Kabilang-buhay.

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ﴾

Kaya kapag hindi sila napatnubayan ay iwan mo sila, O Sugo, at umayaw ka sa kanila habang naghihintay sa araw na mananawagan ang anghel na nakatalaga sa pag-ihip sa tambuli tungo sa isang bagay na kahila-hilakbot, na hindi nakaalam ang mga nilikha ng tulad niyon noong bago niyon.

﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾

Mga hamak ang mga paningin nila, lalabas sila mula sa mga libingan na para bang sila sa pagtakbo nila tungo sa himpilan ng pagtutuos ay mga balang na kumakalat,

﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾

na mga nagmamadali patungo sa tagatawag tungo sa himpilang iyon. Magsasabi ang mga tagatangging sumampalataya: Ang araw na ito ay araw na mahirap dahil sa taglay nitong katindihan at mga hilakbot.

﴿۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ﴾

Nagpasinungaling bago ng mga tagapasinungaling na ito sa paanyaya mo, O Sugo, ang mga tao ni Noe sapagkat nagpasinungaling sila sa lingkod Naming si Noe - sumakanya ang pangangalaga - noong nagpadala Kami sa kanya sa kanila. Nagsabi sila tungkol sa kanya na siya ay baliw at ipinagtabuyan siya. Bumulyaw sila sa kanya ng sari-saring panlalait, pang-iinsulto, at pagbabanta kapag hindi siya huminto sa pag-aanyaya sa kanila.

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾

Kaya dumalangin si Noe sa Panginoon niya, na nagsasabi: "Tunay na ang mga kababayan ko ay gumapi sa akin at hindi sila tumutugon sa akin kaya mag-adya Ka laban sa kanila sa pamamagitan ng isang parusang ibaba Mo sa kanila."

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾

Kaya nagbukas Kami sa mga pinto ng langit na may tubig na dumadaloy na magkakasunod.

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾

At nagpabulwak Kami sa lupa at nagkaroon ng mga bukal na umaagos sa mga ito ang tubig, at nakipagtagpo ang tubig na bumababa mula sa langit sa tubig na umaagos mula sa lupa ayon sa utos na itinakda ni Allāh sa kawalang-hanggan. Kaya nalunod ang lahat maliban sa iniligtas ni Allāh.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾

Nagdala Kami kay Noe sa isang daong na may mga tabla at mga pako, kaya naligtas Namin siya at ang sinumang kasama sa kanya mula sa pagkalunod.

﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾

Naglalayag ang daong na ito sa mga alon ng humahagupit na tubig sa pamamagitan ng pagtingin mula sa Amin at pangangalaga bilang pag-aadya kay Noe na nagpasinungaling sa kanya ang mga kababayan niya at tumanggi silang sumampalataya sa inihatid niya sa kanila mula sa ganang kay Allāh.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

At talaga ngang nag-iwan Kami ng parusang ito na ipinarusa Namin sa kanila bilang isang maisasaalang-alang at isang pangaral, kaya may tagapagsaalang-alang ba niyon?

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

Kaya papaano naging ang pagdurusang dulot Ko sa mga tagapasinungaling. Papaano naging ang pagbabala Ko ng pagpapasawi Ko sa kanila?

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

Talaga ngang nagpagaan Kami sa Qur’ān para sa pagsasaalaala at pagkapangaral, kaya may tagapagsaalang-alang ba sa nilalaman nitong mga pagsasaalang-alang at mga pangaral?

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

Nagpasinungaling ang [liping] `Ād kay Hūd - sumakanya ang pangangalaga - kaya magnilay-nilay kayo, o mga mamamayan ng Makkah, kung papaano naging ang pagdurusang dulot Ko sa kanila at papaano naging ang pagbabala Ko sa iba pa sa kanila dahil sa pagdurusa nila?

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾

Tunay na Kami ay nagpadala sa kanila ng isang hanging matindi na malamig sa araw na masama at sawing-palad na nagpatuloy sa kanila hanggang sa pagdating nila sa Impiyerno.

﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾

Bumubunot ito sa mga tao mula sa lupa at nagtatapon ito sa kanila para bumagsak sa mga ulo nila, na para bang sila ay mga katawan ng datiles na nabunot mula sa pinagtaniman ng mga ito.

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

Kaya magnilay-nilya kayo, O mga mamamayan ng Makkah, kung papaano naging ang pagdurusang dulot Ko sa kanila at papaano naging ang pagbabala Ko sa iba pa sa kanila dahil sa pagdurusa nila?

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

Talaga ngang nagpagaan Kami sa Qur’ān para sa pagsasaalaala at pagkapangaral kaya may tagapagsaalang-alang ba sa nilalaman nitong mga pagsasaalang-alang at mga pangaral?

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾

Nagpasinungaling ang [liping] Thamūd sa ibinabala sa kanila ng sugo nilang si Ṣāliḥ - sumakanya ang pangangalaga.

﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾

Kaya nagsabi sila habang mga nagmamasama: "Susunod ba kami sa isang tao kabilang sa lahi namin na nag-iisa? Tunay na kami, kung sumunod kami sa kanya sa kalagayang ito, ay talagang nasa isang kalayuan sa pagkatama at isang pagkalihis dito, at nasa isang pagkahirap.

﴿أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾

Ibinaba ba sa kanya ang kasi, samantalang siya ay nag-iisa, at itinangi siya higit sa amin sa kalahatan? Hindi; bagkus siya ay isang palasinungaling na nagmamayabang."

﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ﴾

Makaaalam sila sa Araw ng Pagbangon kung sino ang palasinungaling na nagmamayabang: kung si Ṣāliḥ ba o sila.

﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ﴾

Tunay na Kami ay magpapalabas ng dumalagang kamelyo mula sa bato at magpapadala nito bilang isang pagsubok para sa kanila, kaya maghintay ka, o Ṣāliḥ, magmasid ka sa gagawin nila rito at sa gagawin sa kanila, at magtiis ka sa pananakit nila.

﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾

Magpabatid ka sa kanila na ang tubig ng balon nila ay paghahatian sa pagitan nila at ng dumalagang kamelyo: isang araw para rito at isang araw para sa kanila. Bawat bahagi ay dadaluhan ng kinauukulan nito lamang sa araw nitong natatangi rito.

﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ﴾

Ngunit nanawagan sila sa kasamahan nila upang patayin nito ang dumalagang kamelyo, at kinuha nito ang tabak at pinatay nito iyon bilang pagsunod sa utos ng mga kalipi nito.

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

Kaya magnilay-nilay kayo, O mga mamamayan ng Makkah, kung papaano naging ang pagdurusang dulot Ko sa kanila at papaano naging ang pagbabala Ko sa iba pa sa kanila dahil sa pagdurusa nila?

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴾

Tunay na Kami ay nagpadala sa kanila ng hiyaw na nag-iisa at nagpasawi ito sa kanila kaya sila ay naging gaya ng punong-kahoy na tuyo, na gumagawa mula rito ang nagkukural ng kural para sa mga tupa niya.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

Talaga ngang nagpagaan Kami sa Qur’ān para sa pagsasaalaala at pagkapangaral kaya may tagapagsaalang-alang ba sa nilalaman nitong mga pagsasaalang-alang at mga pangaral?

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾

Nagpasinungaling ang mga kababayan ni Lot sa ibinabala sa kanila ng sugo nilang si Lot - sumakanya ang pangangalaga.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾

Tunay na Kami ay nagpadala sa kanila ng hanging pumupukol sa kanila ng mga bato maliban sa mag-anak ni Lot - sumakanya ang pangangalaga - sapagkat sinagip Namin sila mula roon noong nagpalakbay sa kanila bago ng pagbagsak ng pagdurusa sa huling bahagi ng gabi

﴿نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾

Sinagip Namin sila mula sa pagdurusa bilang isang pagpapala mula sa Amin sa kanila. Tulad ng pagganting ito na iginanti kay Lot gagantihan ang sinumang nagpasalamat kay Allāh sa mga biyaya Niya.

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾

Talaga ngang nagpangamba sa kanila si Lot ng pagdurusang dulot Namin ngunit nagtalu-talo sila hinggil sa pagbabala niya at nagpasinungaling sila sa kanya.

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

Talaga ngang humiling sila sa kanya na iwan sila at ng mga panauhin niya na mga anghel sa layong gumawa ng mahalay, ngunit pumawi Kami sa mga mata nila kaya hindi makakita ang mga ito sa mga anghel at nagsabi Kami sa kanila: "Kaya lumasap kayo ng pagdurusang dulot Ko at ng resulta ng pagbabala Ko sa inyo."

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾

At talaga ngang may dumating sa kanila sa oras ng umaga na isang pagdurusang magpapatuloy kasabay sa kanila hanggang sa sumapit sila sa Kabilang-buhay at pupunta sa kanila ang pagdurusang dulot nito.

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾

At sasabihin sa kanila: "Lumasap kayo ng pagdurusang dulot Ko na ibinaba Ko sa inyo at ng resulta ng pagbabala ni Lot sa inyo."

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

At talaga ngang nagpagaan Kami sa Qur’ān para sa pagsasaalaala at pagkapangaral, kaya may tagapagsaalang-alang ba sa nilalaman nitong mga pagsasaalang-alang at mga pangaral?

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾

Talaga ngang dumating sa mga alagad ni Paraon ang pagbabala Namin sa pamamagitan ng dila nina Moises at Aaron - sumakanilang dalawa ang pangangalaga.

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾

Nagpasinungaling sila sa mga patotoo at mga katwiran na dumating sa kanila mula sa ganang Amin kaya nagparusa Kami sa kanila dahil sa pagpapasinungaling nila sa mga iyon ng pagpaparusa ng Makapangyarihan na hindi nagagapi ng isa man, na Nakakakaya na hindi nawawalang-kakayahan sa anuman.

﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾

Ang mga tagatangging sumampalataya ninyo ba, O mga mamamayan ng Makkah, ay higit na mabuti kaysa sa mga nabanggit na tagatangging sumampalataya na iyon na mga tao ni Noe, ng `Ād, at ng Thamūd, at mga kababayan ni Lot, at si Paraon at mga tao niya? O mayroon kayong kaligtasan sa pagdurusang dulot ni Allāh, na isinaad ng mga kasulatang makalangit?

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾

Bagkus nagsasabi ba ang mga tagatangging sumampalataya na ito kabilang sa mga mamayan ng Makkah: "Kami ay buklurang nag-aadyaan laban sa sinumang nagnanais sa amin ng kasamaan at nagnanais ng paghahati-hati sa pagkakabuklod namin?"

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾

Matatalo ang pagkakabuklod ng mga tagatangging sumampalataya na ito at magbabaling sila ng mga likod sa harapan ng mga mananampalataya. Nangyari nga ito sa Araw ng Badr.

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾

Bagkus ang Huling Sandali na pinasisinungalingan nila ay ang tipanan nila na pagdurusahin sila roon, at ang Huling Sandali ay higit na mabigat at higit na malupit kaysa sa dinanas nila na pagdurusa sa Mundo sa Araw ng Badr.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾

Tunay na ang mga salarin dahil sa kawalang-pananampalataya at mga pagsuway ay nasa isang pagkaligaw palayo sa katotohanan, isang pagdurusa, at isang pagkahirap.

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾

Sa araw na hihilahin sila sa Apoy sa pagkasubsob ng mga mukha nila at sasabihin sa kanila bilang panunumbat: "Lumasap kayo ng pagdurusa sa Apoy!"

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

Tunay na Kami sa bawat bagay sa Sansinukob ay lumikha ayon sa isang pagtatakdang nauna mula sa Amin, at alinsunod sa kaalaman Namin, kalooban Namin, at isinulat Namin sa Tablerong Pinag-iingatan.

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾

Wala Kaming ipinag-uutos kapag nagnais Kami ng isang bagay kundi na magsabi kami ng salitang nag-iisa: "Mangyari," at mangyayari ang ninanais Namin nang mabilis tulad ng kisap ng paningin.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾

At talaga ngang nagpasawi Kami ng mga tulad ninyo sa kawalang-pananampalataya kabilang sa mga kalipunang lumipas, kaya may tagapagsaalang-alang ba na magsasaalang-alang niyon at mapipigilan sa kawalang-pananampalataya niya?

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾

Bawat bagay na ginawa ng mga tao, ito ay nakasulat sa mga talaan ng mga anghel na tagapag-ingat; walang nakalulusot sa kanila mula roon na anuman.

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾

At bawat maliit sa mga ginagawa at mga sinasabi at malaki sa mga ito ay nakasulat sa mga pahina ng mga gawain at sa Tablerong Pinag-iingatan, at gagantihan sila dahil doon.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾

Tunay na ang mga tagapangilag magkasala sa Panginoon nila sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos Niya at pag-iwas sa mga sinasaway Niya ay nasa mga hardin magtatamasa at nasa mga ilog na dumadaloy,

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾

sa pinag-uupuan ng katotohanan na walang kabalbalan doon at walang kasalanan, sa tabi ng Haring nagmamay-ari ng bawat bagay, na Nakakakaya: hindi Siya nawawalang-kakayahan sa anuman; kaya huwag kang magtanong tungkol sa anumang natatamo nila mula sa Kanya na ginhawang mananatili.

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: