الفجر

تفسير سورة الفجر

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم

Tagalog

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفلبينية (تجالوج) للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ﴾

Sumumpa si Allāh - kaluwalhatian sa Kanya - sa madaling-araw,

﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

sumumpa Siya sa Unang Sampung Gabi ng Dhulḥijjah,

﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾

sumumpa Siya sa magkapares at bukod-tangi sa mga bagay,

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾

sumumpa Siya sa gabi kapag dumating ito, nagpatuloy ito, at lumisan ito. Ang sagot sa mga panunumpang ito ay: talagang gagantihan nga kayo sa mga gawa ninyo.

﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾

Sa nabanggit na iyon ba ay may panunumpang kukumbinsi sa may pang-unawa?

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾

Hindi mo ba napag-alaman, o Sugo, kung papaano ang ginawa ng Panginoon mo sa [liping] `Ād, na mga kalipi ni Hūd, noong nagpasinungaling sila sa sugo nila,

﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾

ang liping `Ād na iniugnay sa lolo nitong si Irām na may mga haliging mahaba,

﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾

na hindi lumikha si Allāh ng tulad ng mga iyon sa bayan.

﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾

Hindi mo ba napag-alaman kung papaano ang ginawa ng Panginoon mo sa [liping] Thamūd, na mga kalipi ni Ṣāliḥ, na mga bumiyak ng mga malaking bato sa mga bundok at gumawa mula sa mga ito ng mga bahay sa pamamagitan ng bato.

﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾

Hindi mo ba napag-alaman kung papaano ang ginawa ng Panginoon mo kay Paraon na noon ay may mga tulos na pinagdurusa niya sa pamamagitan ng mga ito ang mga tao?

﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾

Ang lahat ng mga ito ay lumampas sa hangganan sa paniniil at paglabag sa katarungan; bawat isa ay nagmalabis sa bayan niya

﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾

sapagkat nagparami sila sa mga iyon ng katiwalian dahil sa ipinalaganap nila na kawalang-pananampalataya at mga pagsuway,

﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾

kaya nagpalasap sa kanila si Allāh ng matinding pagdurusang dulot Niya at pumuksa Siya sa kanila sa lupain.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

Tunay na ang Panginoon mo, O Sugo, ay talagang tumatambang sa mga gawain ng mga tao at nagmamatyag sa mga ito upang gumanti ng Paraiso sa sinumang nagpaganda ng gawa at ng Impiyerno sa sinumang nagpasagwa ng gawa.

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾

Kaya tungkol naman sa tao, bahagi ng kalikasan nito na kapag sumubok dito ang Panginoon nito at nagparangal dito at nagbiyaya rito ng yaman, mga anak, at impluwensiya, ay nagpapalagay ito na iyon ay dahil sa isang karangalan para rito sa ganang kay Allāh kaya nagsasabi ito: "Ang Panginoon ko ay nagparangal sa akin dahil sa pagiging karapat-dapat ko sa pagpaparangal Niya."

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾

Tungkol naman sa kapag sumulit Siya rito at nagpasikip Siya rito sa panustos dito, tunay na ito ay nagpapalagay na iyon ay talagang pagkahamak nito sa Panginoon nito kaya nagsasabi ito: "Ang Panginoon ko ay humamak sa akin."

﴿كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾

Ang usapin ay hindi gaya ng ginuniguni ng taong ito na ang mga biyaya ay patunay sa lugod ni Allāh sa lingkod Niya at na ang mga kawalang-biyaya ay patunay sa pagkahamak ng tao sa ganang Panginoon nito. Bagkus ang reyalidad ay na kayo ay hindi nagpaparangal sa ulila mula sa ibinigay sa inyo ni Allāh na panustos.

﴿وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

at hindi nag-uudyok ang isa't isa sa inyo sa pagpapakain sa maralitang hindi nakatatagpo ng makakain niya.

﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾

Lumalamon kayo sa mga karapatan ng mahihina kabilang sa mga babae at mga ulila nang paglamong matindi nang walang pagsasaalang-alang sa pagkaipinahihintulot nito.

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾

Umiibig kayo sa yaman nang pag-ibig na sobra sapagkat nagmamaramot kayo sa paggugol nito sa landas ni Allāh dala ng pagkasabik dito.

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾

Hindi nararapat na ito ay maging gawain ninyo. Tandaan ninyo, kapag pinagalaw ang lupa nang pagpapagalaw na matindi at pinalindol,

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

at dumating ang Panginoon mo, O Sugo, para magpasya sa pagitan ng mga lingkod Niya, at dumating ang mga anghel na mga nakahanay sa mga hanay,

﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ﴾

at maglalahad sa Araw na iyon ng Impiyerno na may pitumpung libong panghatak, na kalakip ng bawat panghatak ay pitumpung libong anghel na hihila niyon. Sa Araw na iyon ay magsasaalaala ang tao sa anumang nagpabaya siya sa pumapatungkol kay Allāh, at paano pa para sa kanya na magpakinabang sa kanya ang pagsasaalaala sa Araw na iyon dahil iyon ay araw ng pagganti hindi araw ng paggawa?

﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾

Magsasabi siya dala ng tindi ng pagsisisi: "O kung sana ako ay nagpauna ng mga gawang maayos para sa buhay ko na pangkabilang-buhay na siyang buhay na tunay."

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾

Kaya sa araw na iyon ay walang isang magpaparusa tulad ng pagpaparusa ni Allāh dahil ang parusa ni Allāh ay pinakamatindi at pinakanananatili,

﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾

at walang isang gagapos sa mga tanikala tulad ng paggapos Niya sa mga tagatangging sumampalataya roon.

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾

Tungkol naman sa kaluluwa ng mananampalataya, sasabihin sa kanya sa sandali ng kamatayan at sa Araw ng Pagbangon: "O kaluluwang napapanatag sa pananampalataya at gawang maayos,

﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

manumbalik ka sa Panginoon mo nang nalulugod sa Kanya dahil makakamit mo na gantimpalang masagana, na kinalulugdan sa ganang Kanya - kaluwalhatian sa Kanya - dahil sa taglay mong gawang maayos,

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾

saka pumasok ka sa kabuuan ng mga lingkod Kong maaayos,

﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

at pumasok ka kasama sa kanila sa Paraiso Ko na inihanda Ko para sa kanila."

الترجمات والتفاسير لهذه السورة: