أثر الكذب على الصيام

Ndikimi i gënjeshtrës në agjërim


سؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد - رحمه الله - ونصه: «إذا قام الصائم بالحصول على إجازة عن طريق القول في العمل بأنه ذاهب إلى العمرة وهذا غير صحيح، ويستتبع ذلك أن يريهم تأشيرة سفر (مختلقة)، فما حكم صيامه وصلاته؟».
Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Nëse agjëruesi merr pushim duke iu thënë në punë se është duke shkuar në umre, e kjo nuk është e vërtetë dhe e pason këtë duke iu treguar atyre një vizë të udhëtimit (të ndryshme), me këtë rast cila është dispozita për namazin dhe agjërimin e tij?”