أحكام النساء
از ابوشریح خویلد بن عمرو خزاعی و ابوهریره رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَعِيفَين: اليَتِيم والمَرْأَة»: «یا الله، من (از پايمال کردنِ) حق دو ضعيف: يتيم و زن، به شدت برحذر می دارم».  
عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي و أبي هريرة -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَعِيفَين: اليَتِيم والمَرْأَة».

شرح الحديث :


این حدیث به مساله ی مهمی در اسلام تاکید دارد و آن نرمخویی و خوش رفتاری با ضعیفانی چون یتیمان و زنان می باشد. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در توجه به این دو گروه، یتیمان و زنان، مبالغه می کند چون هر دو از جایگاهی برخوردار نیستند که بدان پناه ببرند و از آنها دفاع کند؛ بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای سختی و مشقت برای کسی می کند که در حق آنها تجاوز کند.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية