موقف الشيعة من أهل السنة

دیدگاه اهل تشیع در مورد اهل سنت


كتاب مترجم إلى اللغة الفارسية، یوضح فيه المؤلف الموقف الحقيقي للشيعة الرافضة تجاه أهل السنة من خلال بيان موضوع الوحدة، إذ يقول إن الوحدة الحقيقية هى تناسي الخلافات في الجزئيات ما دامت الأصول متفقًا عليها، وخاصة أن المسلمين بحاجة إلى الوحدة، ثم يبين أن الخلاف بين أهل السنة والرافضة خلاف في الأصول لا في الفروع، أي خلاف في العقائد و ليس مسائل الفقهية.
دیدگاه واقعی شیعیان رافضی را در مورد اهل سنت بیان کرده و پرده از چهره آنان برمی‌اندازد. متأسفانه بیشتر اهل‌سنت از حقیقت کسانی که خود را در جامۀ محبّت و دوستی اهل بیت پیچیده‌اند نا‌آگاهند و در نتیجۀ این ناآگاهی و به علت تظاهر شیعه رافضی به محبت و دوستی اهل‌سنت، زیر پوشش نفاقی که آن را «تقیه» نام گذارده‌اند، بسیاری از اهل‌سنت فریب شیعیان دوازده امامی را خورده‌اند؛ چنان که کتابهای بسیاری به قلم روافض و فریب خوردگان ایشان از اهل‌سنت منتشر شده است که به وحدت و تقریب اهل‌سنت و شیعیان رافضی دعوت می‌کنند. نویسنده در این اثر، با بهره‌گیری از منابع شیعی، رویکرد واقعی روافض را در قبال اهل‌سنت بر ملا می‌سازد و نشان می‌دهد که ندای وحدت، چیزی نیست مگر شعاری پوچ و بیهوده. وی کتاب را با تعریف «ناصبی» در عقیده شیعه آغاز می‌کند و آنگاه نشان می‌دهد که اصولاً خدای شیعه و سنی متفاوت است و برداشت آنان از حضرت باری تعالی و صفات و اعمالش، تا چه اندازه با عقیده شیعه متفاوت است. وی در ادامه کتاب، سایر عقاید آنان درباره اهل سنت را شرح می‌دهد؛ از جمله: اقتدا به اهل‌سنت، حکم ازدواج با آنان، تکفیر اهل‌سنت و وجوبِ مخالفت با آنان، نکوهش اهل‌سنت و همچنین یاری رساندن شیعیان به کفار در برابر اهل‌سنت.

بطاقة المادة

المؤلف محمد بن مال الله الخالدي
القسم كتب وأبحاث
النوع مقروء
اللغة الفارسية