الإسلام والنصرانية

Islami dhe Krishterizmi


الإسلام والنصرانية: هذا الكتاب محاولة لتقديم الصورة الصحيحة لكثير من المسائل التي تمثل الفرق بين الإسلام والنصرانية. وبما أن ساحة الكتاب الألباني شهدت كتابات كثيرة في هذا المجال، يحاول الكتاب أن يقدم دراسة جادة وأجوبة شافية حول كثير من الأسئلة، منها:<br /> 1- هل المسيح هو الله؟<br /> 2- وهل فدى بنفسه عن ذنوب البشرية؟<br /> 3- وأي كلام الله بم يتبدل: الكتاب المقدس أم القرآن؟
“Viteve të fundit publiku shqiptar është ballafaquar me<br /> literaturë të shumtë rreth Islamit dhe Krishterimit. Libri të cilin e keni në duar synon që të japë një pikëpamje alternative në shumicën e çështjeve të cilat i ndajnë këto dy besime. Duke konsultuar burime autoktone të dy besimeve sikur edhe duke hyrë në thellësinë e dorëshkrimeve të vjetra të shkrimeve kristiane, e edhe atyre kur‟anore gjithashtu, kemi dhënë ide të përgjithshme për çështje si: a është Jezusi (Isai a.s) Zot, a u kryqëzua ai për të na larë nga mëkatet, cila është Fjala e pandryshuar e Perëndisë – Bibla apo Kurani, etj.”