الهجرة
از سائب بن یزید رضی الله عنه روایت است که می گوید: هنگامی که رسول الله صلى الله عليه وسلم از غزوه ی تبوک بازگشت، مردم به استقبالش رفتند؛ من نيز با عده ای از کودکان در "ثنيه الوداع" با ایشان ديدار کردم. در روايت بخاری آمده است: با کودکان برای استقبال از رسول الله صلى الله عليه وسلم به "ثنيه الوداع" رفتيم.  
عن السَّائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: لما قَدِم النبي -صلى الله عليه وسلم- من غَزْوة تَبُوك تَلَقَّاهُ الناس، فَتَلَقَّيتُه مع الصِّبْيَان على ثَنيَّةِ الوَدَاع. ورواية البخاري قال: ذَهَبْنا نَتَلَقَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الصِّبْيَان إلى ثَنيَّةِ الوَدَاع.

شرح الحديث :


سائب بن یزید رضی الله عنهما خبر می دهد هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از غزوه ی تبوک بازگشت، مردم - از جمله کسانی که در این غزوه شرکت نکردند و عذر داشتند و آنها که عذری نداشتند - برای استقبال از ایشان به ثنیة الوداع رفتند که در این میان سائب بن یزید همراه کودکان مدینه برای دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج می شود.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية