لقمان

تفسير سورة لقمان آية رقم 28

﴿ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ ﴾

﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

Việc tao hóa các ngươi - hỡi con người - cũng như việc làm sống lại các ngươi vào Ngày Phục Sinh để thanh toán và thưởng phạt chỉ giống như việc tạo ra một cơ thể duy nhất mà thôi, rất đơn giản.
Quả thật, Allah nghe rõ từng âm thanh, không âm thanh nào làm nhiễu được âm thanh khác đối với Ngài và tương tự như thế việc Ngài tạo hóa và phục sinh cá thể này không làm ảnh hưởng đến việc Ngài tạo hóa và phục sinh cá thể khác.

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم

الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.

الترجمات والتفاسير لهذه الآية: