الإجابة والتحليل لشبهات الشيعة حول التوسل

بررسی شبهات شیعه پیرامون توسل


مقالة باللغة الفارسية، تحتوى على أجوبة دامغة لرد شبهات الشيعة حول التوسل، وذلك من خلال الرجوع إلى آيات من القرآن الكريم وتوضيحها وتفسيرها بالطريقة المأثورة، والاستشهاد بأقوال أئمة الشيعة الإمامية وبراءتهم من التوسل بهم.
شیعه می گوید چون ائمه در برابر خداوند دارای منزلت هستند بنابراین ما خواسته خویش را به ایشان می گوییم و ایشان به درگاه خدا از جانب ما دعا می کنند و دعای ایشان رد نمی شود. خوب تصور کنید شخصی در حال سقوط به دره ای است و می گوید: یا ابوالفضل به داد من برس!! خوب ابوالفضل باید در ابتدا این خواسته را با خداوند در میان بگذارد و سپس چنانچه دعای وی مقبول افتاد آنگاه فرد مورد نظر نجات یافته است!! البته به نظر من تا این سیر واسطه گری طی شود احتمالا شخص بیچاره به ته دره رسیده است. بنابراین می بایست از همان ابتدا تنها الله را بخوانیم تا خودش سریعا به فریاد ما برسد.

بطاقة المادة

المؤلف علي حسين أميري
القسم مقالات
النوع مقروء
اللغة الفارسية