Isytibāhun (Samar) (الاشْتِبَاهُ)

Isytibāhun (Samar) (الاشْتِبَاهُ)


الفقه العقيدة أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


Bercampurnya sesuatu yang suci dengan yang najis tanpa dapat dibedakan.

التعريف اللغوي المختصر :


Al-Isytibāh merupakan kata dasar dari kata kerja "Isytabaha al-Amru". Artinya ketidakjelasan, kesamaran, dan keruwetan. Arti sebenarnya dari kata "Al-Isytibāh" menunjukkan adanya keserupaan dan kesamaran sesuatu secara warna dan sifat.