Berjalan sombong (تَبَخْتُرٌ)

Berjalan sombong (تَبَخْتُرٌ)


التربية والسلوك

المعنى الاصطلاحي :


Cara berjalan orang yang sombong dan membanggakan diri.

الشرح المختصر :


Tabakhtur ialah berjalan dengan sombong. Ini merupakan salah satu penyakit membinasakan karena merupakan potret ujub, takabur, dan angkuh.

التعريف اللغوي المختصر :


At-Tabakhtur ialah cara berjalan yang baik. Digunakan pada cara jalan orang yang sombong dan membanggakan diri. Dikatakan, "Bakhtara wa tabakhtara fulān fī misyyatihi" artinya sombong. Dan, "Rajul bikhtīr" artinya orang yang memiliki gaya jalan dan fisik yang baik.