Spajanje dva ili više djela iste vrste (التَّدَاخُل)

Spajanje dva ili više djela iste vrste (التَّدَاخُل)


أصول الفقه الفقه

المعنى الاصطلاحي :


Zajedničko činjenje dva ili više djela jedne vrste, kao npr. jedno kupanje od džunupluka i menstrualnog ciklusa.

الشرح المختصر :


U općem smislu, ovaj pojam označava pojavu jedne posljedice za dvije različite stvari, ili ulazak nečega u nešto, bez dodavanja veličine i količine. Jedan od oblika ovoga u pitanjima ibadeta jeste spajanje prilikom čišćenja. Ukoliko npr. šerijatski obveznik ima dvije i više obaveza, poput toga da je ženi obaveza da se okupa od džunupluka i hajza, onda u tom slučaju jedno kupanje je dovoljno. Uslovi spajanja djela na ovaj način su: 1. da oba djela budu iste vrste, kao npr. da se u oba slučaja radi o čistoći, ili namazu i sl. Primjer toga je da osoba s jednim nijetom klanja tehijetul-mesdžid i podne namaz, jer jedno ulazi u drugo. Ako su ovi namazi na različitim stepenima obaveznosti, onda namaz s manjom obavezom ulazi u onaj s većom i to je dovoljno i za onaj sa manjom obavezom. Ako su na istom stepenu, onda činjenje jednog je dovoljno i za drugi. 2. da jedan od ibadeta nije cilj sam po sebi, kao npr. da je muslimanu obaveza klanjati dva farza, onda u tom slučaju nema spajanja u jedan nijet.

التعريف اللغوي المختصر :


Tedāẖul: miješanje i isprepletavanje. Kaže se: tedāẖalet el-ešyāu, mutedāẖiletun: stvari su se pomiješale. Osnova je: ulazak nečega u nešto.