النفقات
از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهُي لَهُ صَدَقَةٌ»: «هرگاه شخص (مسلمان) به نيت اجر و پاداش بر اهل و خانواده ی خود انفاق كند، نفقه ی او صدقه محسوب می شود».  
عن أبي مسعود البدري -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إذا أَنْفَقَ الرجلُ على أهله نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فهي له صَدَقَةٌ».

شرح الحديث :


هرگاه مرد بر آن دسته از اعضای خانواده اش که پرداخت نفقه آنها بر او واجب است، مانند زن و فرزند و سایر افراد، نفقه و خرجی بدهد و این کار را با نیت تقرب و نزدیکی به الله متعال و دریافت پاداش از الله انجام دهد، الله متعال پاداشی همچون پاداش صدقه دادن به فقیران و یا صدقه دادن در سایر امور خیر به او می دهد.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية