عفوه صلى الله عليه وسلم
از ابوعبدالله جَدَلی روایت است که می گوید: از عایشه رضی الله عنها در مورد اخلاق و رفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردم که فرمود: «رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بد دهان بود و سخن زشتی می گفت و نه دشنام دهنده و ياوه گو؛ و نه در کوچه و بازار اهل هياهو؛ و بدی را با بدی جواب نمی داد، بلکه می بخشید و گذشت می کرد».  
عن أبي عبد الله الجَدَلِي قال: سألتُ عائشة -رضي الله عنها-، عن خُلُق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: «لم يكن فاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا ولا صَخَّابًا في الأسواق، ولا يَجْزي بالسيئةِ السيئةَ، ولكن يَعْفو ويَصْفَح».

شرح الحديث :


ابوعبدالله جدلی رحمه الله از عایشه رضی الله عنها در مورد اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال می کند و ایشان از اخلاق والای رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر می دهد؛ اینکه سخن زشت و بدی نمی گفت و دشنام دهنده و بددهان نبود و از روی بدخلقی صدایش را در بازارها بلند نمی کرد و فریاد نمی کشید و هیاهو به راه نمی انداخت، بلکه با مردم نرم خو و مهربان بود و چون کسی به او بدی می کرد، پاسخش را با بدی نمی داد، بلکه گذشت نموده و چشم پوشی می کرد.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية