أحكام ومسائل الحج والعمرة
از سائب بن یزید رضی الله عنهما روایت است که می گوید: در حجة الوداع مرا با رسول الله صلى الله عليه وسلم به حج بردند درحالی که پسربچه ای هفت ساله بودم.  
عن السَّائب بن يزيد -رضي الله عنهما- قال: «حُجَّ بي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين».

شرح الحديث :


سائب بن یزید رضی الله عنهما کودکی بود که در عهد پیامبر صلی الله علیه وسلم خانواده اش او را به همراه خود به حج بردند و به این ترتیب در حجة الوداع شرکت داشت؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم به حج آوردن کودکان را تایید نموده و آن را برای آنها حجی نافله محسوب نمود که پس از بالغ شدن بر ایشان واجب است حج اسلام را باردیگر به جا آورند؛ کودکان نیز در حج همان اعمالی را انجام می دهند که افراد بالغ انجام می دهند، از احرام و دوری از لباس دوخته شده گرفته تا تلبیه گفتن و سایر موارد؛ و در صورتی که توان عملی را نداشته باشد، ولیِ او مثل پدر و مادرش آن را به جای او انجام می دهد.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية