ذم المعاصي
از ابوبکره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم سه بار فرمودند: «أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟»: «آيا شما را از بزرگ ترين گناهان کبيره آگاه کنم؟». گفتیم: بله ای رسول خدا، فرمود: «الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين»: «شرک ورزیدن به الله و نافرمانی پدر و مادر». پيامبر صلى الله عليه وسلم که پيش تر تکيه زده بود، نشست و فرمود: «ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور»: «آگاه باشيد که سخن دروغ و شهادت دروغين نيز جزو گناهان کبيره است». و آن قدر اين جمله را تکرار کرد که با خود گفتيم: ای کاش سکوت می فرمود!  
عن أبي بَكْرَةَ- رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟»- ثَلاثا- قُلْنَا: بَلى يا رسول الله، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين، وكان مُتَّكِئاً فَجَلس، وَقَال: ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور»، فَما زال يُكَرِّرُها حتى قُلنَا: لَيْتَه سَكَت.

شرح الحديث :


رسول الله صلى الله عليه وسلم به اصحابش فرمود: آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره آگاه کنم؟ و این سه را بیان فرمود: شرک ورزیدن به الله؛ و آن عبارت است از تعدی و تجاوز در مقام الوهیت و گرفتن حق الله متعال و دادن آن به مخلوقِ عاجز و ناتوانی که مستحق آن نیست. و نافرمانی پدر و مادر که گناهی بزرگ و بسیار زشت و ناپسند است؛ چون پاسخ نیکی را با بدی دادن، آنهم در مورد نزدیک ترین افراد به انسان می باشد. و شهادت زور عام بوده و شامل هر سخن مزورانه و دروغی می گردد که به نوعی با ضرر و زیان دیگری همراه است چنانکه یا گرفتن مالش و یا لکه دار کردن آبرویش یا موارد مشابه را به دنبال دارد.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية