أعمال القلوب
از شهر بن حوشب روایت است که می گوید: به ام سلمه رضی الله عنه گفتم: ای ام المومنین، وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد شما بود، بیشترین دعایش چه بود؟ ایشان فرمود: بیشترین دعایش این بود: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»: «ای دگرگون کننده ی دل ها، قلبم را بر دين خود استوار بگردان».  
عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة -رضي الله عنها-، يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

شرح الحديث :


بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم این بود که می گفت: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ» یعنی ای کسی که دلها را گاهی به سمت طاعت و روی آوردن به عبادت و گاهی به سوی معصیت و نافرمانی و غفلت می گردانی؛ «ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»: قلبم را بر دینت استوار و ثابت بگردان چنانکه از دین استوار و راه راست تو منحرف نشود.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية