آداب السلام والاستئذان
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi sljedeći hadis: "Kada bi čovjek provirio u tvoju kuću bez tvoje dozvole, pa se ti bacio kamenom i oko mu izbio, ne bi imao grijeha."  
عن أبي هُريرة -رضي اللهُ عنه- مرفوعًا: «لو أن رجلا -أو قال: امْرَأً- اطَّلَعَ عليك بغير إِذْنِكَ؛ فَحَذَفْتَهُ بحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عينه: ما كان عليك جُنَاحٌ».

شرح الحديث :


Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje da kada bi neko bez dozvole provirivao na vrata drugog ili iznad zida i sl., pa ga ovaj pogodio kamenom ili nečim drugim te mu izbii oko, to se ne bi smatralo grijehom niti djelom kojem je posljedica odmazda, jer onaj ko je gledao bez dozvole smatra se prijestupnikom.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية