العتق
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko oslobodi svoj partnerski dio u robu, a ima još imovine koja doseže cijenu roba, odredit će se pravedna vrijednost roba i on će svojim partnerima dati njihove udjele, a rob će biti oslobođen. A ako ne bude imao imovine, oslobađa se samo onaj dio koji je oslobodio."  
عن عَبْدُ الله بن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ, فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ , فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وعَتَقَ عليه العَبْدُ , وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».

شرح الحديث :


Ko ima sudioništvo, pa makar i mali udio, u vlasništvu roba ili robinje, pa oslobodi taj dio, njegov udio samim oslobađanjem postaje slobodan. Ako je onaj ko je oslobodio svoj dio imućan, tako da može dati protivvrijednost udjela svog partnera, onda će se rob osloboditi u cijelosti, tj. udio onoga ko oslobađa i udio njegovog partnera. Zatim će se procijeniti vrijednost udjela partnera prema tržišnoj cijeni i dat će mu se naknada. Ako pak nije bogat, tj. ne posjeduje vrijednost partnerovog udjela u robu, neće oštetiti svog partnera, nego će osloboditi samo svoj dio, a udio partnera ostaje u njegovom vlasništvu.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية