البحث

عبارات مقترحة:

العظيم

كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

کوته بینی و زیاده روی دربارۀ علی

الفارسية - فارسی

المؤلف مصطفی حسینی طباطبایی
القسم مقالات
النوع نصي
اللغة الفارسية - فارسی
المفردات تفسير طبقة الصحابة
از دیر باز امت اسلام در بارة امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه اختلاف کرده اند. «خوارج» و «نواصب» بر این عقیده اند که علی با قبول حکمیت در ماجرای «صفین» از اسلام خارج شده و نادانسته خود را از خلافت خلع کرده و با مسلمین به جنگ برخاسته است، و گروهی از موحدان را که خلافتش را نپذیرفته اند و به پیشوایی و امامتش اقرار نکرده اند، کشته است!. از دیگر سو پیروان مذهب امامیه معتقدند که علی به تصریح خدا و رسول به مقام والای امامت منصوب گردیده و از گناه و خطا معصوم و مبری است، بلکه در حق آن حضرت غلو کرده و گفته اند که علی و فرزندانش از «ولایت تکوینی» به طور مطلق برخوردارند و بر زمین و آسمان تسلط تام دارند!.