البحث

عبارات مقترحة:

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

مظلومیت زهراء تا کَی و به حساب چه کسی؟

الفارسية - فارسی

المؤلف عبدالجبار بحرانی
القسم كتب وأبحاث
النوع نصي
اللغة الفارسية - فارسی
المفردات تفسير طبقة الصحابة
قضیه مظلومیت حضرت فاطمه الزهرا و تهمت های شیعیان رافضی به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما یکی از دروغ های بزرگ تاریخ است که فریبکاران شیعه آنرا ساخته و بافته اند تا عوام الناس را بفریبند و همه اینها را به حساب عوام و توده‌ی شیعه انجام می‌دهند، به گونه‌ای که از محبت عوام شیعه به اهل بیت پیامبر سوء استفاده می‌کنند و آنان را از راه راست منحرف کرده، به سوی هلاکت سوق می‌دهند..