البحث

عبارات مقترحة:

الرحيم

كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لاَ تُصَاحِب إِلاَّ مُؤْمِنًا، وَلاَ يَأْكُل طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِي»: «جز با مؤمن دوستی و همنشينی مکن و غذايت را جز پرهيزگار نخورَد».

شرح الحديث :

حدیث ابوسعید خدری رضی الله عنه بیانگر این مهم است که بر هر مسلمانی واجب است با افراد نیک و صالح همنشین باشد. در این حدیث به دوستی با مومنان تشویق می شود. و این می طلبد که انسان از دوستی با کفار و منافقین دوری کند. چون دوستی و همنشینی با آنها برای دین انسان ضرر دارد. و مراد از مومن جنس مومنان است. و در ادامه این دوستی و همنشینی را چنین تاکید می نماید: «و غذايت را جز پرهيزگار نخورَد». یعنی کسانی غذایت را بخورند و بر سفره ی تو حاضر شوند که پرهیزگار بوده و غذایی را که خورده اند در مسیر عبادت الله مصرف می کنند. همچنین غذای ولیمه و مشابه آن از مصادیق این بخش از روایت می باشد؛ لذا شایسته این است که مدعوین از اهل ایمان و نیکوکاران باشند.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية