أذكار الصباح والمساء
Abdullah b. Hubeyb –radıyallahu anh-’tan-şöyle rivayet edilmiştir: Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- bana şöyle dedi: «Akşamleyin ve sabahleyin "Kul huvallahu ehad" (İhlâs) ve "Muavvizeteyn" (Felak ve Nas) surelerini üç kere oku. Bunlar her türlü kötülüğe karşı sana yeter.»  
عن عبد الله بن خُبَيْب -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقرأ: قل هو الله أحد، والمُعَوِّذَتَيْنِ حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء».

شرح الحديث :


Bu hadis benzersiz nebevi bir yönlendirme olarak gelmiştir. Müslüman’ı Allah Teâlâ’yı zikir etmeğe tutunmak için teşvik ediyor. Kim Allah’ın emirlerini yerine getirir yasaklarından uzak durursa Allah da onu korur. Burada Peygamber –sallallahu aleyhi ve sellem- Abdullah b. Hubeyb –radıyallahu anh-’ı, ümmetinin hepsini ve arkasından gelenleri şöyle irşad ediyor: Kim akşamleyin ve sabahleyin İhlâs ve ‘Muavvizeteyn’ (Felak ve Nas) surelerini üç kere okumaya devam ederse Allah Teâlâ her türlü kötülüğe karşı ona yeter. Bu hadiste kendini her türlü şer ve eziyet verecek şeylerden koruma çabasında olan her mü'min için büyük bir fazilet ve büyük bir iftihar vardır. Bu hadis çok değerli üç sure hakkında açıklama içermektedir: a) İhlas Suresi; (Deki; O Allah'tır, birdir.) Bu sure tamamen yüce Allah hakkında inmiştir. Sadece yüce Allah ile ilgilidir. Bu sureyi okuyan her anlamda yüce Allah'a ihlasla ibadet eden bir kul olur. Bu sure bir yönden sadece Allah ile ilgili diğer yönden de okuyanları ihlaslı kulan bir suredir. Kişiyi şirk koşmaktan koruyup, uzak tutar. Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- bu surenin Kur'ın üçte birine denk geldiğini haber vermiştir. Ancak bu İhlas suresinin Kur'an-ı Kerim'in üçte birine karşılık olduğunu ifade etmez. b)Felak Suresi; Bu sure yüce Allahîn yarattığı şeylerin şerlerinden O'na sığınmayı içerir. Gecenin ve içindeki eziyet verici şeylerin şerrinden, büyücülerin ve hasedin şerrinden sığınmayı içerir. Müslüman kimsenin genel olarak sığındığı bir çok şerli şeyleri kapsar. c) Nas Suresi; Bu sure tevhidin tüm kısımlarını kapsayıp içerir. "İnsanların Rabbi..." ayetinde Rububiyet, "İnsanların Melîki..." İsim ve sıfatlar tevhidi - ki Melik ancak isim ve sıfatları ile mükemmel olana denir- "İnsanların İlahı..." uluhiyet tevhidi vardır. "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden..." denilerek şeytanın vesvesesinden yüce Allah'a sığınılmış ve böylece sure bitmiştir.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية