العدة
از عایشه رضی الله عنها روایت است که می گوید: به بريره دستور داده شد سه حيض عده سپری کند.  
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أُمِرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَضٍ».

شرح الحديث :


بریره برده ی عایشه رضی الله عنها بود که از بردگی آزاد شد؛ وی همسر برده ای به نام مغیث بود؛ با آزادی بریره به وی اختیار داده شد با مغیث بماند و ادامه ی زندگی دهد یا نکاحش با او را فسخ کند؛ پس بریره نکاحش را فسخ نمود. و در این حدیث آمده که سه عده را سپری کرده است با اینکه فسخ نکاح صورت گرفته و طلاقی رخ نداده است. و جدایی آنها در زنده بودن دو طرف بوده و مرگ، آنها را از هم جدا نکرده است. و شوهرش که با جدایی از وی عده گذرانده، همچنان برده بوده است.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية