الكتاب (القرآن)
از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که: مردی را دید که با شنیدن حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در باب صفات، از روی انکار به خود لرزید؛ پس ابن عباس رضی الله عنهما گفت: چه تفاوتی میان احادیث وجود دارد؟ که به هنگام شنیدن احادیث محکم آنها را با آغوش باز می پذیرند و در مواجهه با احادیث متشابه هلاک می شوند.  
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه رأى رجلا انْتَفَضَ لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات -استنكارا لذلك– فقال: "ما فَرَقُ هؤلاء؟ يجدون رِقَّةً عند مُحْكَمِهِ، ويَهْلِكُونَ عند مُتَشَابِهِهِ" .

شرح الحديث :


ابن عباس رضی الله عنهما رفتار کسانی از عوام را انکار می کند که با شنیدن احادیث صفات در حضور او، به نشانه ی انکار (این احادیث و مضمون آنها) می ترسند و به خود می لرزند. و به این ترتیب ایمان واجب به آنچه از طریق صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده، برای آنها حاصل نمی گردد؛ حال آنکه معنای آن را در قرآن شاهد هستند؛ حقیقتی که هیچ مومنی در آن شک و تردیدی ندارد؛ و برخی از آنها معنای دیگری برای این صفات متصور می شوند، معنایی جز آنچه الله متعال اراده نموده است؛ و به این ترتیب هلاک می شوند.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية