البحث

عبارات مقترحة:

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

Bera b. Azib, radijallahu anhuma, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero. Naredio nam je da posjećujemo bolesnika, odlazimo na dženazu, nazdravimo onome ko kihne, ispunimo zakletvu, da pomognemo onome kome je učinjena nepravda, da se odazovemo pozivu, da širimo selam. Zabranio nam je da nosimo zlatno prstenje, da pijemo iz srebrenog posuđa, da koristimo svilene pokrovce za sedla, da koristimo svilu, da oblačimo svilu, brokat i svileni brokat.”

شرح الحديث :

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan je da upotpuni plemeniti moral. Zbog toga on preporučuje svaki plemeniti posao, sve što je moralno i lijepo, a zabranjuje sve što je nemoralno i ružno. U ovom hadisu kao plemeniti postupci koje nam Poslanik naređuje navode se: (1) posjećivanje bolesnika, jer se time izvršava obaveza prema drugom muslimanu, olakšava se bolesniku i upućuje se dova za njega; (2) odlazak na dženazu, jer onaj ko ode na dženazu muslimanu ima nagradu za to, a istovremeno time moli Allaha za umrlog, a po dolasku na mezarje naziva selam stanovnicima kaburova (što je također preporučeno) i uzima pouku; (3) nazdravljanje onome ko kihne: ako se onaj koji kihne na tome zahvali Uzvišenom Allahu izgovarajući “elhamdulillah” onaj koji ga je čuo da to izgovara treba mu nazdraviti riječima “jerhamukallah – Allah ti se smilovao”; (4) ispunjavanje zakletve, a ovdje se podrazumijeva da udovoljimo onome ko nas Allahom zakune da mu nešto uradimo, kao naprimjer da se odazovemo onome ko nas Allahom zaklinje da mu se odazovemo i udovoljimo, a u mogućnosti smo to uraditi i neće nam prouzrokovati nikakvu štetu, jer ako tako postupimo imamo nagradu što smo se odazvali na poziv i što u tom slučaju osoba koja nas je zaklela neće morati da se iskupljuje za svoje zaklinjanje, što bi morala ako se ne bismo odazvali; (5) pomaganje onome kome se čini nepravda podrazumijeva da se priskoči u pomoć onome kome nasilnik nanosi neki oblik nepravde, jer se na taj način sprečava da se čini nepravda, staje u zaštitu onoga kome se nepravda nanosi i sprečava nepravednika u činjenju zla; (6) odazivanje na poziv zbližava srca i čisti duše od loših primisli, a neodazivanje ukazuje na nekulturu i izaziva odbojnost. U slučaju da čovjek bude pozvan na svadbenu gozbu obavezan je odazvati se, a ako je u pitanju neki drugi poziv, onda je odazivanje na stepenu mustehaba – preporučenog; (7) širenje selama, podrazumijeva da se selam naziva svim muslimanima koje čovjek sretne, i na taj način prakticira se sunnet i muslimani nazivanjem selama dove jedni za druge, što dovodi do njihove međusobne ljubavi. Što se tiče stvari koje je zabranio u ovom hadisu, to su: (1) nošenje zlatnog prstenja za muškarce, jer nošenje zlatnog prstenja izraz je ženstvenosti i slabosti, i ukazuje na nedostatak muževnosti; (2) pijenje iz srebrenog posuđa, jer to predstavlja izraz oholosti i rasipništva, a s obzirom na to da je zabranjeno da se pije iz srebrenog posuđa, a potreba za pijenjem osnovna je potreba čovjeka, onda to ukazuje da je upotreba srebrenog posuđa u druge svrhe na većem stepenu zabrane; (3) sve vrste svile i svilenog brokata za muškarce, jer je to znak nježnosti i rasipništva koji uzrokuju besposlicu, a od muškaraca se traže aktivnost, čvrstoća i okretnost, da uvijek budu pripravni za obavezu odbrane svoje vjere, porodice i domovine.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية