البحث

عبارات مقترحة:

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

Berâ b. Âzib -radıyallahu anhuma-’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize yedi şeyi emredip, yedi şeydende yasaklamıştır. Bizlere hasta ziyaretini, cenâzenin arkasından gitmeyi, aksırana “yerhamükellah” demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selâmı yaygınlaştırmayı emretti. Ve bizlere Altın yüzükler veya yüzük takmayı, gümüş kaptan su içmeyi, ipek minder kullanmayı, ipekten yapılmış elbise giymeyi, ince ipek giymeyi, kalın ipek giymeyi, hâlis ipek kumaştan elbise giymeyi yasakladı.

شرح الحديث :

Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Bundan dolayı bütün güzel ahlak ve amelleri teşvik edip, bütün kötü amellerden de sakındırmıştır. Bu hadiste bazı şeyleri bize emretmesi bu kabildendir. Bunlar: Müslümanın hakkının yerine getirildiği hasta ziyareti, hastalığından onu dinlendirme, ona dua etme, cenazesinin arkasından gitme, aynı zamanda cenazeyi takip ederken ecir olan şeyleri yerine getirme ve ölü için dua etme, kabirde yatanlara selam verme, oralardan öğüt ve ibret alma, aksırana "elhamdulillah" dediğinde “yerhamükellah” deme, sana zarar vermeyecek bir şeye davet ederken yemin edenin yeminini tasdik edip ettiği yemininin kefaretini yerine getirmesine onu muhtaç etmeden yardımcı olmak için davetine icabet edip, hatrını kırmama, zalimin zulmünü engelleyerek mazluma yardım etme ve haddi aşanın şer olan eziyetine engel olma, münkeri inkar etme, seni davet edenin davetine icabet etme; çünkü bunda kalplerin yakınlaşması, nefislerin arınması, yabanilik ve bağdaşmazlıktan imtina etmek vardır. Eğer davet düğün yemeği için ise buna icabet etmek vaciptir. Bunun dışındaki davetlere icabet etmek ise müstehaptır. Selamı yaymak; selamı ilan etmek ve herkes arasında izhar etmektir. Bunda da sünnetin yerine getirilmesi vardır. Müslümanların birbirleri için ettiği dua sevginin kazanılmasının sebebidir. Bu hadiste Nebî -sallallahu aleyhi ve selem-'in yasakladığı şeyler; kadınsılık, yumuşaklık ve erkekliği yok etmesi hasebiyle erkeklerin altın yüzük takmasını, israf ve kibirliliğe sebebiyet vermesinden dolayı gümüş kaplardan birşeyler içilmesini, eğer ihtiyaç duyulmasına rağmen su içilmesi yasaklandı ise başka şeyler için kullanılmasının haram oluşu ve yasaklanması daha evladır. İpekten, atlastan, saf ipekten, brokardan yapılmış elbise giymeyi erkeklere yasaklamıştır. Çünkü bunlar çalışmama ve yumuşaklığa sebebiyet veren lüks bir yaşama sebebiyet vermektedir. Erkekten istenilen çalışkan, sert ve delikanlı olmasıdır. Bu sayede dini, mahremi ve vatanı gibi vacip olan müdafaaya hazır olur.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية