البحث

عبارات مقترحة:

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre o, şöyle dedi: Muâviye -radıyallahu anh- mescidde halka halinde oturan bir cemaatin yanına geldi ve: "Burada niçin böyle toplandınız?" diye sordu. Onlar: "Allah’ı zikretmek için toplandık" diye cevap verdiler. O, tekrar: "Allah için doğru söyleyin, siz buraya sadece Allah’ı zikretmek için mi oturdunuz?" diye sordu. Onlar: "Evet, sadece bu maksatla oturduk" dediler. Bunun üzerine Muâviye radıyallahu anh: "Ben sizin sözünüze inanmadığım için yemin vermiş değilim. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e benim kadar yakın olup da benden daha az hadis rivayet eden yoktur. Bir gün Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bir ilim halkasında oturan sahâbîlerinin yanına geldi de onlara: “Burada niçin oturuyorsunuz?” diye sordu. Bize İslâmiyet’i nasip ederek büyük bir lütufta bulunması sebebiyle Allah’ı zikretmek ve O'na hamdetmek için oturuyoruz, diye cevap verdiler. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: «Gerçekten siz buraya sadece Allah’ı zikretmek için mi oturdunuz?» diye sordu.Onlar: "Evet, vallahi sadece bu maksatla oturduk", dediler. Bunun üzerine Allah'ın Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-: «Ben size inanmadığım için yemin vermiş değilim. Fakat bana Cebrâil gelerek, Allah Teâlâ’nın meleklere sizinle iftihar ettiğini haber verdi de onun için böyle söyledim.» buyurdu.

شرح الحديث :

Bu hadis Allah -Azze ve Celle-'yi zikretmek için toplanmanın faziletine delalet eden hadislerdendir. Ebû Said el-Hudrî -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre Muâviye -radıyallahu anh- mescidde halka halinde oturan bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandıklarını sordu. Onlar; Allah'ı zikretmek için toplandık, dediler. Muâviye -radıyallahu anh- onlardan, sadece Allah'ı zikretmek için toplanıp oturdukları hususunda yemin etmelerini istedi ve onlar da yemin ettiler. Sonra onlara ben sizin doğruluğunuzdan şüphe ettiğim ve sizi töhmet altında bırakmak amacıyla sizden yemin etmenizi istemedim. Ancak ben, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, Allah'ı zikretmek için bir araya toplanan kimselere böyle yaptığını gördüm. Onlara; Allah -Azze ve Celle-'nin meleklere karşı onlarla iftihar ederken; "Kullarıma bakın! Beni zikretmek için bir araya geldiler" ya da onlarla iftihar etme manasına gelen buna benzer söz söylediğini haber verdi, demiştir. Daha önceden de (başka hadisleri açıklarken) söylediğimiz gibi bu toplanma bir ağızdan topluca Allah'ı zikretmek için bir toplanma değildir. Ancak vaaz, zikir ya da Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu İslam nimeti, sağlık ve güvende olmayı hatırlamaları gibi Allah'ı hatırlatan bütün herşey bu kapsama girer. Şüphesiz Allah'ın nimetlerini hatırlamak Allah'ı zikretmektir. Bu da Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetleri hatırlamak için bir araya gelmelerinin faziletine delalet eder.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية