البحث

عبارات مقترحة:

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى، أنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ»: «همانا الله متعال غيرت می ورزد و غیرت الله زمانی است که بنده مرتکب کاری شود که الله بر او حرام کرده است».

شرح الحديث :

این حدیث بیان می کند الله متعال در برابر اموری که حرام قرار داده غیرت می ورزد و به سبب بی حرمتی به حد و حدودهایی که مشخص کرده، خشم می گیرد؛ از این جمله است فاحشه ی زنا که کاری پست و زشت می باشد؛ و به همین دلیل الله متعال زنا و تمام مقدماتش را بر بندگان حرام کرده است؛ بنابراین وقتی بنده مرتکب زنا شود، الله متعال بسیار بیشتر از زمانی غیرت می ورزد که کسی مرتکب گناهی کمتر از آن شود. همچنین در مورد لواط که بسیار بزرگ تر از زنا می باشد. و به همین دلیل بدی لواط را بیش از زنا قرار داده است؛ همچنین الله متعال در مورد سرقت و شراب خواری و همه ی اموری که حرام نموده، غیرت می ورزد. اما این غیرت بر حسب جرمی که صورت می گیرد و بر حسب ضرر و زیان هایی که به دنبال دارد، شدت و ضعف دارد.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية