البحث

عبارات مقترحة:

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: "Zabranio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se izlazi u susret karavanama sa trgovačkom robom, i da stanovnik grada prodaje robu beduina." Neko je upitao Ibn Abbasa: "Šta znači da stanovnik grada prodaje robu beduina?", a on je odgovorio: "Da mu bude posrednik."

شرح الحديث :

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je nekoliko vrsta trgovina koje su haram, zbog štete koju nanose prodavcu, kupcu ili nekom drugom. Prvo, zabranjeno je da se presreću trgovci koji dolaze sa svojom robom iz drugog mjesta, prije nego što stignu do pijace, pa se kupi od njih roba (hrana ili stoka) i nanese im se nepravda prilikom kupoprodaje zbog njihovog nepoznavanja cijena u tom mjestu. Naj taj način budu lišeni ostatka zarade zbog koje su se umorili i izložili opasnostima, a postala je lahka zarada nekom bez imalo truda. Drugo, da beduin ili čovjek sa sela donese svoju robu u grad želeći je prodati naveliko po uobičajenoj cijeni ili za onoliko koliko mu je potrebno i dovoljno, te se vrati u svoje mjesto, a zatim dođe stanovnik grada i kaže mu: "Ostavi kod mene robu da je prodajem namalo po višoj cijeni." Ovo nanosi štetu stanovnicima tog mjesta. Šerijat štiti pravo trgovca stranca u jednom mjestu, i štiti pravo stanovnika tog mjesta.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية