البحث

عبارات مقترحة:

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

از ابوهريره رضی الله عنه روایت است که رسول الله فرمودند: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقرَةِ»: «خانه های تان را (مانندِ) قبرستان (که در آن نماز و قرآن خوانده نمی شود) نگردانيد؛ بی گمان شيطان از خانه ای فرار می کند که در آن سوره ی بقره خوانده می شود».

شرح الحديث :

ابوهريره رضی الله عنه خبر می دهد که رسول الله صلی الله علیه وسلم از تبدیل کردن خانه ها به قبرستان نهی کرده است؛ از اینکه خانه هم مثل قبرستان از نماز و قرائت خالی باشد. و از این جهت خانه ای که در آن نماز خوانده نشود، قبرستان نامیده شده، چون نماز خواندن در قبرستان درست نیست. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر می دهد که شیطان از خانه ای فرار می کند که اهل خانه سوره ی بقره ی را در آن بخوانند؛ چون به برکت خواندن سوره ی بقره و پایبندی آنها به محتوای آن، از فریب دادن آنها و گمراه کردن شان نا امید می شود.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية