البحث

عبارات مقترحة:

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

از ام عطیه نُسَيْبه انصاری رضی الله عنها روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور داد تا روز عيد قربان و فطر، دوشيزه ها و دختران پرده نشين را جهت حضور در مراسم عيد از خانه بيرون بياوريم؛ و به زنانی که عادت ماهيانه بودند دستور داد تا از مصلای مسلمين فاصله بگيرند. در لفظ ديگری آمده است: به ما دستور داده می شد تا همه در روز عيد (برای خواندن نماز) از خانه بيرون بياييم، تا جايی که دختر باکره و زنانی که عادت ماهيانه بودند از خانه بيرون می آورديم، زنان به اميد کسب برکت و پاکی این روز، با تکبير مردان تکبير می گفتند و با دعای شان دعا می کردند.

شرح الحديث :

عید فطر و عید قربان از روزهای بسیار خوب و برتر هستند، روزهایی که شعار اسلام در آنها آشکار گشته و مسلمانان با اجتماع، گردهمایی و صفوف محکم خود، برادری اسلامی را به نمایش می گذارند؛ اهل هر شهری در یک مکان جمع می شوند تا وحدت، همدلی و یکپارچگی خود را برای یاری اسلام، اعلای کلمه ی الله و برپایی یاد الله و اظهار شعائر او ابراز نمایند. از این رو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان می دهد که همه ی زنان بسوی مصلی خارج شوند، حتی دختران پرده نشین و زنانی که در عادت ماهانه بسر می برند؛ و این زنان در مکانی دورتر از نمازگزاران قرار گیرند تا شاهد خیر، خوبی و دعوت مسلمانان باشند و از خیر و خوبی آن مقام و آن روز بهره مند گردند و از برکت، رحمت و رضوان الله متعال بی بهره نمانند و رحمت و قبولیت به آنها نزدیک تر باشد. و نماز عید فطر و عید قربان فرض کفایه می باشد.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية