فضائل الذكر
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prvaci su muferriduni.“ “Ko su muferriduni”, upitaše ashabi. On reče: “To su muškarci i žene koji mnogo Allaha spominju.“ (Muslim)  
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبق المُفَرِّدُونَ» قالوا: وما المُفَرِّدُونَ ؟ يا رسول الله قال: « الذاكرون الله كثيرا والذاكراتِ».

شرح الحديث :


Muškarci i žene koji mnogo Allaha spominju pretekli su druge ljude u nagradi, iz razloga što su mnogo zauzeti spominjanjem Allaha. Oni su uradili više od drugih, pa su zato prvaci u dobru. Allah Uzvišeni kaže: "I muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je pripremio oprost i veliku nagradu." Riječi: "...mnogo Allaha spominju..." znače: većinu vremena provode u zikru, pogotovo u vrijeme koje je posebno predviđeno za zikr, poput jutra, večeri, nakon farz namaza i sl.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية