البحث

عبارات مقترحة:

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

Abdullah b. Ömer -radıyallahu anhuma-'dan merfû olarak rivayet edildiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: «Kim aşılanmış bir meyve ağacını satarsa, müşteri (kendisi için) şart koşmamışsa, (mal) satıcıya aittir.» Başka bir rivayette: «Kim (malı olan) bir köle satın alırsa, müşteri (kendisi için) şart koşmamışsa, (köle ile birlikte bulunan) mal satıcıya aittir.»

شرح الحديث :

Hurma ağacını ıslah ve aşılama hakkı satıcınındır. Ağacın meyvesi onun sayılır. Çünkü aşılama işiyle o meşgul olmuştur. Ancak ağacı satın alan müşteri meyvelerin kendisinin olacağı şartını koşarsa satıcı satmadan -hurma ağacının meyvesi olsa dahi- aralarındaki şart ne ise ona göredir. Aynı şekilde satıcı elinde malı olan kölesini satarsa (kölenin) malı satan efendisinindir. Çünkü satış anlaşması bu malı kapsamaz. Ancak köleyi satın alan kimse, bu malın tamamını ya da bazısını alma şartını da koşarsa bu satış kapsamına girer.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية