البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «إنَّ الَّذِي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ»: «کسی که در سينه اش چيزی از قرآن نباشد، مانند خانه ی ويران است».

شرح الحديث :

معنای حدیث این است که آنکه چیزی از قرآن در قلبش نیست، همانند خانه خالی و خراب است؛ زیرا اگر تمام و یا برخی از قرآن در قلب فردی جای گیرد، بر اساس میزان کم و زیادی که حفظ است، آباد و مزین خواهد بود. اما چنانچه در دلش هیچ چیزی از قرآن نباشد و هیچ آیه و مقداری از قرآن را حفظ نباشد، خرابه ای بسان خانه خالی از کالا خواهد بود؛ کالایی که زینت بخش خانه است. یعنی: قرآن قلب را آباد می کند و آن را منور به نور قرآن می نماید. البته باید توجه داشت که این حدیث ضعیف است.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية