Eš'arije (الْأَشَاعِرَةُ)

Eš'arije (الْأَشَاعِرَةُ)


العقيدة

المعنى الاصطلاحي :


Islamska grupacija, sljedbenici skolastičke škole čiji je osnivač Ebul-Hasen b. Ali b. Ismail el-Ešari. Neki od principa ove škole jesu da vjeruju u irdža' i u džebr (tj. da čovjek nema utjecaja na svoje postupke), daju prednost razumu nad Objavom, negiraju atribute koji iskazuju Allahov izbor da nešto učini (sifati-ihtijarijja) i dr.

الشرح المختصر :


Ešarije su jedna velika grupacija koja pripada islamu. Oni koriste metod pobornika "kelama" (skolastike) u postavljanju pravila vezanih za vjerovanje, kao i u odgovorima na one koji se tome suprotstavljaju. Pripisuju se Ebul-Hasanu b. Aliju b. Ismailu el-Eš'ariju, koji je umro 324. hidžretske godine. Pojavili su se u četvrtom stoljeću po Hidžri i zaživjeli kao grupacija nakon toga. Eš'ari je počeo kao muatezila, a zatim je pao pod uticaj Ibn Kullaba po pitanju Allahovog govora,i sifati-ihtijarijja (atributi koji iskazuju Njegov voljni izbor) kao i pitanja kadera (Allahove odredbe). Nakon toga njeno djelovanje i učenje zasnovalo se na načinu razumijevanja vjere po pravilima pobornika "kelama" (islamskih skolastika), na razumu i sufizmu, te se kao takvo raširilo, tako da su u osmom hidžretskom stoljeću ešarije postale filozofska grupacija koja se temeljila na raciju, murdžizmu i determinizmu (džebrijje). U svom vjerovanju el-Eš'ari je prošao kroz tri etape. Prva etapa jeste etapa koju je proveo pod okriljem Ebu Alija el-Džubaija, mutezilijskog šejha u svoje vrijeme. U okrilju mutezilijske škole ostao je punih četrdeset godina. Druga etapa jest etapa okretanje od mutezilijske škole i slijeđenje pravca Abdullaha b. Seida b. Kullaba, koji se ogledao u potvrđivanju Allahovih atributa dokazivih razumom (aklijja) i negiranju djelujućih svojstava (fi'lijja). Ovo je faza na kojoj su ostali njegovi sljedbenici. A treća etapa jest etapa potvrđivanja svih Allahovih atributa onako kako su to činile prve generacije, bez bilo kakvog iskrivljavanja ili neosnovanoga alegoričkog tumačenja. Najznačajnije ideje i ubjeđenja: 1. u slučaju proturječnosti daju prednost razumu nad vjerskim tekstom; 2. kao izvor za vjerovanje ne uvažavaju ahad-hadise (tj. one koji nisu mutevatir), jer, po njihovom mišljenju, ti hadisi ne dovode do sigurne spoznaje; 3. tevhid su ograničili samo na vjerovanje u Allahovo stvaranje svega (rububijjet), negiranje dvaju ili više bogova, negiranje diobe, sastavljenosti i rastavljenosti. Zbog toga su riječ "ilah" (bog) protumačili da je to Onaj Koji može iz ničega stvoriti; 4. smatraju da fizička djela ne ulaze u vjerovanje, nego da se vjerovanje odnosi samo na srčanu potvrdu; 5. Kur'an smatraju govorom koji je svoren, te da on nije Allahov govor u pravom smislu nego da je Njegov duhovni govor; 6. kada je riječ o Allahovom određenju, oni vjeruju u tzv. džebr (determinizam). Prema ovoj doktrini, nema slobodnog čina, nego je sve unaprijed određeno; 7. niječu postojanje mudrosti u apsolutno svim Allahovim djelima; 8. potvrđuju samo sedam Allahovih atributa, a niječu atribute koji iskazuju Njegov voljni izbor (el-ihtijarijja), poput svojstva uzvisivanja iznad Arša, spuštanja na zemaljsko nebo, govora i srdžbe.

التعريف اللغوي المختصر :


Ešaire: Množina riječi "eš'ari": naziv koji se pripisuje Eša'riju čije je ime Ebul-Hasen b. Ali b. Ismail el-Eš'ari. Eš'ar je jemensko pleme.