Šteta nastala u predjelu glave (الشِّجَاجُ)

Šteta nastala u predjelu glave (الشِّجَاجُ)


الفقه أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


To je šteta u vidu rana i ozljeda nastalih na licu i glavi.

الشرح المختصر :


Šidžadž: Ranjavanje u predjelu lica i glave, dok se ranjavanje drugih dijelova mimo ova dva naziva "džerh". Postoji deset kategorija ili vrsta ranjavanja lica ili glave: 1. za pet vrsta nije određena krvarina, a one su: "harisa" (povreda u kojoj je koža samo malo nasječena i koja ne krvari), "damija" (povreda zbog koje poteče krv), "badi'a" (povreda u kojoj je nakon pucanja kože oštećeno i meso;), "mutelahima" (povreda u kojoj je duboko oštećeno meso), "simhak" (povreda u kojoj između mesa i kosti ostale samo tanka kožica); 2. za drugih pet rana određena je krvarina, a one su: "mudiha" (povreda u kojoj se ukaže kost), "hašima" (ٌpovreda u kojoj pukne kost), "munekkila" (povreda u kojoj pukne kost i pomjeri se sa svoga mjesta), "me'muma" (povreda koja dopre do omota mozga) i "dža'ifa" (povreda koja nastane u unutrašnjosti glave).

التعريف اللغوي المختصر :


Jednina je "šedždžetun": ozljeda na čovjekovoj glavi i licu. Osnova riječi "šedždž" jesu riječi "šekk" i "kat'un": pucanje i rezanje.