حكم الطلاق
از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»: «منفورترين حلال نزد الله متعال طلاق است».  
عن ابن عمر رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».

شرح الحديث :


اگر حدیث مذکور صحیح باشد به این معناست که: اگرچه اصل طلاق مباح است، چون مردم در شرایطی به آن نیاز دارند، اما نزد الله متعال منفور است و آن را دوست ندارد؛ چون با مفاسد و زیان و ضررهایی برای زن و شوهر و فرزندان همراه است؛ و حلال بودن طلاق، کراهت آن را نفی نمی کند؛ گاهی الله متعال چیزی را حلال نموده، اما آن را دوست ندارد چون با ضرر و زیان هایی منافی مقاصد شریعت همراه است؛ و از طرفی قصد شارع از ازدواج، استمرار آن و حفاظت از خانواده و پرورش فرزندان می باشد، اما طلاق منجر به نابودی همه ی اینها می شود.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية