حد السرقة
از عایشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»: «دست دزد به خاطر يک چهارم دينار و بيشتر از آن بريده می شود».  
عن عائشةُ -رضي اللهُ عنها- مرفوعًا: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».

شرح الحديث :


الله عزوجل خون و آبرو و اموال مردم را با هر چیزی که مفسدان را از تعدی در این موارد باز دارد، مصون داشته است؛ چنانکه مجازات دزد – کسی که مال پنهان شده در جایی محفوظ را بر می دارد – را قطع عضوی قرار داده که با آن مال مسروق را برداشته است؛ تا قطع عضو کفاره ی گناهش باشد و او و دیگران را از راه های پست و بی مایه جهت به دست آوردن مال بازدارد؛ و به این ترتیب همه به کسب مال از راه های مشروع و محترم روی بیاورند؛ کار زیاد شود و تلاش ها به ثمر بنشیند و به این ترتیب دنیا آباد شود و عزت نفس حاصل گردد. و از حکمت های الله متعال این است که کمترین مقداری که با سرقت آن دست دزد قطع می شود، معادل یک چهارم دینار طلا قرار داده است؛ تا هم اموال حفظ شوند و هم امنیت برقرار گردد و مردم با اطمینان خاطر اموال خود را جهت کسب و بهره برداری عرضه کنند.  

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية