البحث

عبارات مقترحة:

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

Ebû Hureyre -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre, Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: "Kim itaatten çıkar, cematten ayrılır (ve bu halde ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Kim de körükörüne çekilmiş cahillik bayrağı altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana da, kötü olana da ayırım yapmadan vurur, mü'min olanlarına hurmet tanımaz, ahid sahibine verdiği sözü de yerine getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim."

شرح الحديث :

Bu hadisin manası: Onların birlik ve bütünlüğünü düzenleyen, yönetici hakkında sözlerinin bir olduğu, düşmanlarından onları koruyan imama (yöneticiye) itaat etmekte ittifak eden kimselerin cemaatinden kim ayrılırsa ve müslümanların yöneticisine itaat etmekten çıkar ve bu hal üzere ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur. Onların yöneticisi olmaz kargaşa içinde olurlar. Kim de körükörüne çekilmiş cahillik bayrağı altında savaşırsa, taassupçuluk ve kabilecilik için savaşan kimse gibi, asabiyet (ırkçılık) için gadablanır, asabiyete çağırır veya asabiyete yardım ederse, manası nefsinin arzuları doğrultusunda, onu gazaplandıran şey için veya kavmi yada hevasının tarafında savaşırsa demektir. Kim ümmetimin üzerine gelip iyi olana kötü olana, mümine, beldesinde yaşaması için izin verilmiş anlaşmalı kafire, Müslümanların diyarında cizye karşılığında ikamet eden Zimmiye ayırım yapmadan vurur, yaptığını umursamaz, vebalinden ce cezasından korkmazsa Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem o kimseden teberri etmiştir.


ترجمة هذا الحديث متوفرة باللغات التالية